Is er een format van het activiteitenplan?

De subsidieaanvraag voor een activiteitenplan bestaat uit meerdere onderdelen. De formats van deze onderdelen vindt u op de pagina Bijlagen en downloads.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.