Over

Met de maatwerkregeling MDIEU, die loopt van 2021 t/m 2025, vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf. Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Er wordt in de periode 2021 tot en met 2025 in elk geval vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opent op 1 juni 2021 en staat de hele maand juni open. Het exacte moment van openstelling van de tijdvakken ná juni 2021 en het beschikbare budget per tijdvak wordt per keer vastgesteld en tijdig gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling schrijft voor dat het activiteitenplan moet worden onderbouwd aan de hand van een sectoranalyse. Om sectoren hiermee op weg te helpen, staat er in de maand februari 2021 een tijdvak open om subsidie aan te vragen voor het opstellen van een sectoranalyse. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 9 en 10 van de MDIEU, aanspraak maken op een vaste vergoeding van €20.000.