Over MDIEU

Met de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), die loopt van 2021 t/m 2025, vult het kabinet één van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Deze pagina is voor sectoren. Bent u op zoek naar de subsidie voor bedrijven? Klik hier.

Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid. De slag naar het duurzame inzetbaar houden van werkenden moet plaatsvinden op de werkvloer en binnen de bedrijfscultuur. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Inmiddels zijn er meerdere aanvraagtijdvakken voor subsidie voor een activiteitenplan geweest. Het volgende en laatste aanvraagtijdvak voor subsidie voor activiteitenplannen zal openstaan van 2 april 2024, 09:00 uur, tot en met 27 september 2024, 17:00 uur. Er is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar. 

Ook voor sectoranalyses en updates van sectoranalyses kan nog één keer subsidie worden aangevraagd. Hiervoor kunt u van 5 februari 2024, 9:00 uur, tot 29 maart 2024. 17:00 uur een subsidieaanvraag indienen.