Over MDIEU

Met de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU), die loopt van 2021 t/m 2025, vult het kabinet één van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid. De slag naar het duurzame inzetbaar houden van werkenden moet plaatsvinden op de werkvloer en binnen de bedrijfscultuur. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Er wordt in de periode 2021 tot en met 2025 in ieder geval vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen stond open van 1 juni 2021 tot en met 31 juli 2021. Het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen stond open van 10 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Het volgende aanvraagtijdvak voor subsidie voor activiteitenplannen zal openstaan van 9 januari 2023, 09.00 uur, tot en met 31 maart 2023, 17.00 uur. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt € 250.000.000. Na het dit aanvraagtijdvak volgt nog ten minste één aanvraagtijdvak. De exacte periode en het beschikbare budget daarvoor wordt later bepaald en tijdig gepubliceerd in de Staatscourant en op deze website.

In 2021 heeft er tweemaal een aanvraagtijdvak open gestaan voor het aanvragen van een vaste subsidie van 20.000 euro voor het maken van een sectoranalyse. Het aanvragen van deze vaste subsidie is mogelijk geweest in februari en september 2021. In oktober 2022 is een derde aanvraagtijdvak voor sectoranalyses opengesteld. Daarbij was ook subsidie beschikbaar voor een update van een bestaande sectoranalyse. Samenwerkingsverbanden konden daarvoor een subsidie van €10.000 aanvragen.