Subsidie aanvragen in 2024? Gebruik de nieuwe formats voor sectoren

Van 2 april 2024 tot en met 27 september 2024 kunt u, voor de laatste keer, subsidie aanvragen voor een activiteitenplan.
 

Voor dit tijdvak zijn nu de volgende formats beschikbaar: 

  • Bijlage model activiteitenplan 
  • Bijlage model begroting 

Dit zijn verplichte formats. Let op: oude formats van eerdere tijdvakken zijn niet meer bruikbaar voor het tijdvak in 2024. Het model van de samenwerkingsovereenkomst is niet gewijzigd.
Er is weinig veranderd in de formats. In het activiteitenplan zijn vooral een paar vragen over het aantal RVU-deelnemers verduidelijkt. In de begroting zijn vooral de jaartallen en maanden bijgewerkt. 

Alle formats die u nodig heeft voor uw subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kunt u hier terugvinden.