Herziene handleiding projectadministratie MDIEU

De handleiding projectadministratie (HPA) voor de MDIEU-subsidies voor activiteitenplannen is herzien. De eerder gepubliceerde handleiding is tekstueel verbeterd.

Op een aantal onderdelen is de handleiding verduidelijkt. Zo is er in de verbeterde versie van de HPA opgenomen hoe de kosten voor een online bijeenkomst kunnen worden verantwoord. En dat het bankrekeningnummer van een werknemer die een RVU ontvangt ook kan worden aangetoond door een kopie van de bankpas van betrokkene in de administratie op te nemen.

De herziene HPA vindt u op de pagina Uitvoeren en  verantwoorden.