Beschikte projecten

Hieronder treft u een lijst aan van de beschikte projecten.

Beschikte projecten activiteitenplannen

Lijst van beschikkingen activiteitenplannen MDIEU - tijdvak juni-juli 2021

Lijst van beschikkingen activiteitenplannen MDIEU - tijdvak januari - maart 2022

Beschikte projecten sectoranalyses

Lijst van beschikkingen sectoranalyses - tijdvak februari 2021

Lijst van beschikkingen sectoranalyses - tijdvak september 2021

Lijst van beschikkingen sectoranalyses - tijdvak oktober 2022