Financiële educatie mbo

Het bevoegd gezag van mbo-instellingen kan vanaf 18 september 2023 subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Financiële educatie mbo. 

Campagne beeld van vrouw in schoolsituatie die vinger opsteekt
Beeld: ©SZW/DSU/UVB

De subsidieregeling Financiële educatie mbo is een maatregel uit het programma ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ en wordt opengesteld door de minister voor Armoedebeleid, Participatie & Pensioenen, Carola Schouten. De regeling heeft als doel het creëren, ontwikkelen en bevorderen van structurele aandacht voor financiële educatie binnen mbo-instellingen.

In de regeling Financiële educatie op mbo-scholen ligt de nadruk op het scholen van docenten om financiële educatie in bestaande vakken te integreren. Ook biedt de subsidie de mogelijkheid om medewerkers aan te nemen of vrij te stellen om financiële educatie structureel in te bedden binnen de mbo-instelling. Daarnaast is het mogelijk om met maximaal 25 % van het subsidiebedrag persoonlijke begeleiding te faciliteren voor studenten met geldzorgen.

De subsidie kan worden aangevraagd via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). Hiervoor stelt UVB een elektronisch formulier beschikbaar.

Subsidieregeling

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.

Wijziging subsidieregeling:

De subsidieregeling is gewijzigd met ingang van 8 augustus 2023. De toelichting op de wijziging van de subsidieregeling kunt u vinden door de volgende link te volgen.