Aanvragen

Op deze pagina vindt u het aanvraagproces van de regeling Financiële educatie mbo. Bekijk ook Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.

Stap 1 Account aanmaken

De aanvrager, het bevoegd gezag van een mbo-instelling, maakt een account aan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Dit kan nu meteen.

Stap 2 Registratie

De aanvrager: het bevoegd gezag van een mbo-instelling registreert zich voor de subsidieregeling via het  Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Registreren kan vanaf 29 augustus 2023.

Stap 3 Subsidieaanvraag

De aanvrager, het bevoegd gezag van een mbo-instelling dient de subsidieaanvraag in via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Dit kan tussen 18 september 2023 om  09.00 uur en 16 oktober 2023 17.00 uur, als het aanvraagtijdvak open is. 

Bij de aanvraag worden een activiteitenplan en een begroting meegestuurd. De voorgeschreven formats voor deze bijlagen staan onder Uitvoeren en verantwoorden.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Het is hierbij van belang dat de aanvraag volledig is, inclusief de gevraagde bijlagen activiteitenplan en begroting.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag voldoen aan een aantal criteria. Zie Overzicht aanvraagcriteria.