Bijeenkomst eindevaluatie Migratiefondsen 2007-2013

Donderdag 12 mei 2016 heeft Bureau Verantwoordelijke Autoriteit een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de afsluiting van de Migratiefondsen 2007-2013. Tijdens deze bijeenkomst is stilgestaan bij de eindevaluatie die is gehouden voor het Europees buitengrenzenfonds (EBF), het Europees integratiefonds (EIF), het Europees vluchtelingenfonds (EVF) en het Europees terugkeerfonds (ETF). Ook is vooruit geblikt op de uitvoering van de nieuwe fondsen, het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF).

De bijeenkomst is gestart met de uitreiking van een prijs aan Stichting Wereldwijd voor hun project WereldTools Plus. In Brussel is dit project door alle landen van de Europese Unie uitgeroepen tot het beste terugkeerproject dat in Europa is uitgevoerd in de jaartranches 2007 t/m 2013.

Vervolgens zijn drie presentaties gegeven:

De eerste presentatie gaf een toelichting op de uitkomsten van het evaluatieonderzoek over de vier SOLID fondsen. De evaluatie is gedaan over de jaartranches 2011, 2012 en 2013. Ook werd in deze presentatie stil gestaan bij de lessons learned die hieruit naar voren zijn gekomen.

Tijdens de tweede presentatie werd ingegaan op de huidige stand van zaken van AMIF en ISF. Tevens is vooruitgeblikt op de twee fondsen, waarbij is aangegeven dat in februari 2017 de volgende call voor AMIF zal worden geopend.

De derde presentatie is gegeven door de Algemene Rekenkamer. Tijdens deze presentatie zette de Algemene Rekenkamer uiteen waarom zij controles voor de Migratiefondsen uitvoert. Daarnaast vertelden zij op welke wijze de controles worden uitgevoerd. De resultaten uit deze controles zijn opgenomen in de Nationale verklaring. Woensdag 18 mei 2016 heeft de Algemene Rekenkamer de Nationale verklaring 2016 gepubliceerd.