Evaluatie Migratiefondsen (SOLID) programmaperiode 2007-2013

In het kader van de afsluiting van de Migratiefondsen (SOLID) programmaperiode 2007-2013 voert de Europese Commissie een brede evaluatie uit. Hiermee wil zij opvattingen verzamelen over het functioneren van de Migratiefondsen.

Hieronder treft u de links aan voor een zestal enquêtes. De enquêtes zijn per fonds opgesteld. Daarnaast is een scheidslijn te vinden tussen de projecten verleend voor de jaartranches 2007 t/m 2010 en 2011 t/m 2013. Wij stellen het op prijs als u de tijd neemt om de enquête in te vullen.

Public Consultation on the European Refugee Fund (ERF) actions for 2008-2010

Public Consultation on the European Fund for the Integration of third-country nationals actions for 2007-2010

Public Consultation on the European Return Fund (RF) actions for 2011-2013

Public Consultation on the External Borders Fund (EBF) actions for 2011-2013

Public Consultation on the European Refugee Fund (ERF) actions for 2011-2013

Public Consultation on the European Fund for the Integration of third-country nationals actions for 2011-2013