Online informatiebijeenkomst Voedselhulp ESF+

Donderdag 15 september 2022 van 13.00 uur tot 14.30 uur organiseert het ministerie van SZW een online informatiebijeenkomst over de aanstaande subsidieregeling Voedselhulp, onderdeel van het programma ESF+ (2021-2027). Gedurende deze online informatiebijeenkomst zullen onder meer de subsidievoorwaarden worden uitgelegd.

Europese subsidieregeling ESF+
Medio september is de subsidieregeling voor voedselhulp gereed. Het totale subsidiebedrag is ruim € 15 miljoen tot eind 2027. Subsidieaanvragers kunnen in oktober plannen indienen voor een project waarmee de doelgroep van de regeling wordt geholpen: dit zijn mensen die niet voldoende geld hebben om zichzelf, partner en/of gezin te kunnen onderhouden. Hierbinnen is bijzondere aandacht voor de positie van kinderen.

Het subsidiebedrag wordt toegekend aan een non-profit organisatie die het beste projectvoorstel indient tijdens de looptijd van het aanvraagtijdvak. Er zal een kwalitatieve beoordeling plaatsvinden van de projectvoorstellen. Het projectvoorstel moet ingaan op de onderdelen voedselhulp, materiële hulp en begeleidende maatregelen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot 12 september a.s. middels het aanmeldformulier. Dit formulier kunt u openen door de  link te volgen.