Europese subsidie Voedselhulp september 2022

In het nieuwe ESF+ programma (2021 – 2027) is ook de bestrijding van armoede opgenomen.

Voedselhulp in Nederland
Nederland heeft ervoor gekozen voedselhulp en materiële basishulp te gaan bieden aan mensen die dat nodig hebben. Dit is geen structurele oplossing voor financiële problemen. Het vinden van betaald werk is dat wel. Echter, het tijdelijk bieden van voedselhulp maakt het mogelijk dat mensen werken aan onderliggende problematiek, waardoor het uiteindelijk ook helpt bij het ruimte krijgen om (meer) werk te zoeken.

Europese subsidieregeling ESF+
Als onderdeel van het programma ESF+ werkt het ministerie van SZW aan de subsidieregeling voor voedselhulp. De verwachting is dat deze regeling september dit jaar gereed is. Het totale subsidiebedrag is ruim € 15 miljoen tot eind 2027. Subsidieaanvragers kunnen hiervoor medio oktober plannen indienen. De doelgroep van de regeling zijn de mensen die niet voldoende geld hebben om zichzelf, partner en/of gezin te kunnen onderhouden. Hierbinnen is bijzondere aandacht voor de positie van kinderen.
Het subsidiebedrag wordt toegekend aan een non-profit organisatie die het beste projectvoorstel indient tijdens de looptijd van het aanvraagtijdvak. Er zal een kwalitatieve beoordeling plaatsvinden van de projectvoorstellen. Het projectvoorstel moet ingaan op de onderdelen voedselhulp, materiële hulp en begeleidende maatregelen.

Wat deze subsidieregeling inhoudt en hoe deze aan te vragen, kunt u binnenkort lezen op de website van Uitvoering Van Beleid. Bij vragen kunt u mailen naar esf@minszw.nl