Klachtenregeling

Op deze pagina vindt u nadere informatie over de klachtenregeling.

Indien u een klacht heeft welke gericht is op een onjuiste behandeling door UVB kunt u via onderstaande link nadere informatie vinden.

Klachtenregeling | Over Uitvoering Van Beleid | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Inzake klachten welke specifiek gericht zijn op klachten ten aanzien van gelijkheidsbeginsel (artikel 20 EVRM) kunt u zich (ook) richten tot het College voor de Rechten van de Mens. Raadpleeg onderstaande link voor meer informatie.

Meld discriminatie | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl).

Tot slot

Voor klachten met betrekking tot fondsen die vallen onder de Europese verordening (EU) 2021 1060 zal de Intermediaire Instantie, dan wel de Management Autoriteit, het monitoringcomité van het betreffende fonds/de subsidieregeling over ontvangen klachten als ook de afhandeling (corrigerende acties) hiervan informeren.