Sectoren ESF+ 2021-2027

Vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is € 70 miljoen beschikbaar voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen of samenwerkingsverbanden waarin werkgevers én werknemers vertegenwoordigd zijn, kunnen vanaf 2 oktober aanvragen indienen. Dit budget is onderdeel van hoofdstuk 2E van de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU