2012ESN313 Stichting VVT

Met het ESF-project ‘Jobcarving in verpleeg- en verzorgingstehuizen’, in samenwerking met de sector Sociale Werkbedrijven, is de methodiek van jobcarving verder uitgewerkt en getoetst in verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze methodiek is recent ontwikkeld om duurzame functies te creëren in bedrijven voor mensen met een SW-status. Met het oog op een stijgende zorgvraag en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren is dit van groot belang. Op basis van het ESF-project zijn er drie nieuwe functies gecreëerd: allen functies die er eerder niet waren en duurzaam kunnen worden ingevuld door medewerkers met een SW-status. 

Documenten bij dit project: