Over ESF Actie D

Werkgevers kunnen via hun O&O-fondsen subsidie ontvangen uit ESF Actie D. Met de subsidie kunnen ze de arbeidsmarktpositie van hun werknemers met een opleiding op maximaal mbo 4 niveau verbeteren door scholing en EVC.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Voor de subsidieaanvragen die zijn ingediend in het aanvraagtijdvak februari 2011 is € 225 miljoen beschikbaar. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is vastgesteld op € 4 miljoen. De subsidie is 40 tot 45% van de totale projectkosten. Aanvragen van subsidie voor ESF Actie D is momenteel niet mogelijk. Er komt geen nieuw aanvraagtijdvak voor Actie D.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie D