Verkooptraining tot vakopleiding voor winkeliers

Winkeliers kunnen gebruikmaken van een subsidie voor de kosten voor training en opleiding voor hun personeel. Dankzij een collectieve subsidieaanvraag voor de gehele detailhandel door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), komen kleinere winkeliers ook in aanmerking voor subsidie.

Details

Projectnaam: 'ESF Sectorproject Detailhandel'
Projectaanvrager: Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
Looptijd project: 1 augustus 2011 - 31 juli 2012
Subsidiebedrag: € 780.056,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie D: Scholing werknemers met maximaal mbo 4

Doel van het project

Via het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) wordt met behulp van geld uit het Europees sociaal Fonds (ESF) training en opleiding voor winkeliers gesubsidieerd. Ondernemers kunnen tot veertig procent subsidie krijgen op honderd verschillende opleidingen voor zichzelf of hun medewerkers.
Dit project is bedoeld voor werknemers in food- en non-food branches, van zowel midden- en kleinbedrijven als kleine grootwinkelbedrijven. Winkeliers kunnen de subsidie eenvoudig aanvragen, omdat het HBD bemiddelt en de administratieve taken volledig uit handen neemt.
Het gaat om algemene opleidingen, zoals verkopen, leidinggeven, personeelsgesprekken en computertrainingen, Beroeps Begeleidende Leerweg (een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren), diverse opleidingen voor supermarktmedewerkers en een groot aantal branchespecifieke cursussen voor bijvoorbeeld juweliers, dierenspeciaalzaken, tuincentra, opticiens, slijters, parfumeriezaken, of kaasspeciaalzaken. Ook kan subsidie worden verkregen voor EVC-procedures (het laten erkennen van verworven competenties door het Kenniscentrum EVC).