Subsidieregeling AMIF en ISF

De regels waaraan een ISF project moet voldoen, vindt u in de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 en in de bijlagen A tot en met Hk van de Subsidieregeling.

In onderstaande tabel treft u de meest recente en geconsolideerde versie van de subsidieregeling aan, alsmede de separate regelwijzigingen die sinds de start van deze subsidieregeling zijn doorgevoerd. Bij de afzonderlijke regelwijzigingen vindt u ook de toelichting op deze wijzigingen en is in de tabel kort aangegeven wat de inhoud van deze wijziging is geweest. Tot slot treft u de oorspronkelijke regeling met toelichting aan.

Document

Publicatiedatum

Opmerkingen

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

Tot met heden….

Betreft actuele subsidieregeling waarin alle, onderstaande regelwijziging geconsolideerd zijn

16e wijziging

Subsidieregeling

20 juli 2022 Betreft verduidelijking ondergrens van € 200 bij overige externe kosten en looptijdverlenging van de genoemde projecten in bijlage H, Hf en Hj.
15e wijziging Subsidieregeling 2 december 2021

Betreft regelwijziging in verband met nieuwe einddatum voor projecten actie D.

14e wijziging Subsidieregeling 25 augustus 2021

Betreft looptijdverlenging Actie D, E, H (op onderdelen) en Hf. Verder een nieuw budget voor Actie H

13e wijziging Subsidieregeling 2 december 2020 Betreft aanpassing subsidieplafond actie D en G alsmede aanpassing looptijd projecten van actie G en Hd

12e wijziging Subsidieregeling

23 september 2020

Wijziging subsidieplafond regeling onderdeel G, Ha en Hb

11e wijziging Subsidieregeling

3 juni 2020

O.a. definitie uitgezonden medewerker, voorzieningenstelsel, subsidieplafond regeling H en Ha, toevoeging regeling Hi (ESIRA) en Hk (SIS)

10e wijziging Subsidieregeling

20 december 2019

O.a. wijziging definitie loonkosten, nieuw tijdvak en activiteit (UBO register) regeling D en subsidieplafond regeling D, F en G.

9e wijziging Subsidieregeling

16 september 2019

O.a. subsidieplafond regeling Ha, toevoeging van de regeling Hg (opvang- en asielstelsel), Hh (terugkeer) en Hi (legale migratie).

8e wijziging Subsidieregeling

7 mei 2019

O.a. definitie-wijziging deelnemers, loonkosten, beslissingstermijn, voorwaarde toekenning voorschot, subsidieplafond regeling A, B en H, bedragen regeling C, naamswijzigingen en toevoeging regeling He (EES) en Hf (EGKWA)

7e wijziging Subsidieregeling

1 november 2018

O.a. wijziging aanvraagtijdvak en subsidieplafond regeling A, B en C, looptijd en nieuwe activiteiten regeling C, bijlage score ivm toekenning projecten

6e wijziging Subsidieregeling

19 juli 2018

O.a. wijziging aanvraagtijdvak, looptijd en subsidieplafond regeling Ha. Toevoeging activiteit Errin.

5e wijziging Subsidieregeling

1 juni 2018

O.a. naamswijzigingen, definitie binnenlandse reiskosten regeling C, wijziging aanvraagtijdvak en duur regeling D, E en H

4e wijziging Subsidieregeling

13 oktober 2017

O.a. definitie-wijziging verbonden organisatie, wijziging subsidieplafond regeling B en C, toevoeging van de nieuwe regeling Hb (PI-NL), Hc (IT oplossingen) en Hd (IT oplossingen)

3e wijziging Subsidieregeling

17 februari 2017

O.a. definitie-wijzigingen loonkosten, uitgezonden medewerker, reiskosten buitenland, maximumbedragen regeling C, subsidieplafond regeling A, B en C. Toevoegen regeling Ha: Specifieke maatregelen

2e wijziging Subsidieregeling

11 mei 2016

O.a. diverse aanpassingen in definities waaronder internationale organisaties, verblijfskosten, voortgangsrapportage

1e wijziging Subsidieregeling

14 oktober 2015

Betreft aanpassing subsidieplafond regeling A, B en C.

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (Oorspronkelijke versie)

31 maart 2015

Betreft eerste versie van de subsidieregeling, nadien gewijzigd!