Nationaal Programma AMIF en ISF

het Nationaal programma AMIF en het Nationaal programma ISF staan de nationale doelstellingen die Nederland wil bereiken met de uitvoering van de subsidieregelingen AMIF en ISF. Deze doelstellingen heeft de Europese Commissie akkoord bevonden.