Beleidsregels

In de Beleidsregels vindt u een nader invulling van de subsidiabele kosten en administratievoorschriften uit de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020.

In onderstaande tabel treft u de meest recente en geconsolideerde versie van de beleidsregels aan, alsmede de separate regelwijzigingen die sinds de start van deze beleidsregels zijn doorgevoerd. Bij de afzonderlijke regelwijzigingen vindt u ook de toelichting op deze wijzigingen en is in de tabel kort aangegeven wat de inhoud van deze wijziging is geweest.

Document

Publicatiedatum

Opmerkingen

Beleidsregels AMIF en ISF 2014-2020 

Tot met heden….

Betreft actuele beleidsregels waarin alle, onderstaande regelwijziging geconsolideerd zijn

3e wijziging beleidsregels 30 november 2020 Betreft verlenging termijn re-integratiemaatregelen met 12 maanden als gevolg van Covid-19

2e wijziging beleidsregels

3 juni 2020

Tekstuele aanpassing: Verwijzing naar nieuw toegevoegde bijlagen/regelingen in Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

1e wijziging beleidsregels

19 juli 2018

Aanpassing definitie Verblijfskosten
Tekstuele aanpassing: Verwijzing naar nieuw toegevoegde bijlagen/regelingen in Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020