Over EGF: Noodfonds bij massaontslag

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EGF) is een speciaal EU-instrument dat uiting geeft aan de solidariteit van de EU met Europese werknemers of zelfstandigen die hun werk verloren als gevolg van herstructureringen, en hen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Het EGF draagt bij tot een dynamischer en concurrerender Europese economie door de vaardigheden en inzetbaarheid van werkzoekenden te verbeteren en hen te helpen beter werk te vinden.

Het EGF kan in principe alleen worden geactiveerd als er meer dan 200 werknemers worden ontslagen door één bedrijf (de leveranciers en afnemers meegerekend) of door kleine en middelgrote ondernemingen van verschillende sectoren in dezelfde regio of in een specifieke sector in een of meerdere aangrenzende regio's.

Maximumbedrag

Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 210 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

Aanvraagcriteria EGF: Noodsfonds bij massaontslag

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Dit leest u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.

Voorbeeldprojecten voortgekomen uit EGF