Over EGF: Noodfonds bij massaontslag

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Hoogte subsidie

Er is geen maximumbedrag gesteld aan een aanvraag, echter voor de hele Europese Unie is een bedrag van € 150 miljoen per jaar beschikbaar. Bedrijven of sectoren kunnen de kosten voor maximaal 60% vergoed krijgen; 40% van de kosten moeten ze zelf betalen.

Aanvraagcriteria EGF: Noodsfonds bij massaontslag

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Dit leest u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria.

Voorbeeldprojecten voortgekomen uit EGF