Europese hulp voor Heijmans

Door een beroep te doen op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) voorzag Bouwbedrijf Heijmans in een afslanktraject om de ontslagen medewerkers te ondersteunen.

Over het project

Projectnaam: 'EGF Bouwbedrijf Heijmans'
Projectaanvrager: Bouwbedrijf Heijmans
Looptijd project: 4 augustus 2009 - 3 augustus 2011
Subsidiebedrag: € 371.813,-
Project maakt onderdeel uit van: Noodhulp bij Massaontslag

Doel van het project

Om de toekomst het hoofd te bieden ontkwam Bouwbedrijf Heijmans er niet aan om voornamelijk in 2009 van ruim 550 vaste medewerkers afscheid te nemen. Met behulp van EGF-subsidie wilde Heijmans een structurele, nette oplossing bieden met perspectief voor het boventallig personeel.

Resultaat van het project

  • De opzet van een eigen mobiliteitscentrum maakt onderdeel uit van het sociaal plan. Vanuit dit centrum wordt voor elk van de ruim 550 medewerkers een traject gestart. De individuele begeleiding vindt plaats door de HR Manager van de eigen werkmaatschappij. Die bepaalt samen met de medewerker en een werkcoach van UWV WERKbedrijf waar kansen liggen op nieuw werk;
  • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, banenmarkten, workshops ZZP;
  • Verspreiden informatiebulletin 'Van Werk naar Werk';
  • Tweewekelijkse vacaturemailing;
  • Inhuren van professionele coaches die een grote groep 55-plussers begeleiden in een outplacementtraject.

Resultaat in cijfers

Het traject betrof in totaal 478 personen:

  • 293 personen vonden buiten Heijmans een baan;
  • 56 personen zijn binnen het bedrijf herplaatst;
  • 89 personen zijn met (vroeg)pensioen;
  • Voor 40 personen is het traject gestopt (bijvoorbeeld door emigratie, terug naar school of geen begeleiding nodig);
  • Voor ruim 80 personen moet er nog een nieuw perspectief worden gevonden.

Voor 50% van deze populatie was binnen 14 weken een oplossing gevonden en bij 80% was dit binnen 37 weken. 90% van deze individuele trajecten waren in ieder geval binnen een jaar afgerond.