Europese hulp voor bouwvakkers

Met het project Europese hulp voor bouwvakkers willen de provincies Gelderland en Overijssel werkloze bouwvakkers met behulp van Europees Globaliseringsfonds (EGF) opnieuw aan het werk helpen.

Details

Projectnaam: 'Bouwwerk Gelderland Overijssel'
Projectaanvrager: Technisch Bureau Bouwnijverheid
Looptijd project: 1 februari 2014 - 20 februari 2016
Subsidiebedrag: € 1.560.750,-
Project maakt onderdeel uit van: EGF Noodhulp bij Massaontsag

Doel van het project

In 2013 zijn er in de Gelderse en Overijsselse bouwsector veel ontslagen gevallen. Begin 2014 heeft Technisch Bureau Bouwnijverheid EGF-subsidie aangevraagd om met behulp van deze subsidie deze mensen weer aan het werk te kunnen helpen.

Het project beoogt door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen werkloze bouwvakkers weer opnieuw aan het werk te helpen. Deze maatregelen zijn:

  • Intensieve intakegesprekken voor alle deelnemers;
  • Hulp bij het zoeken van een baan;
  • Scholing en omscholing;
  • Outplacementdiensten;
  • Mobiliteitspool.

Resultaat van het project

Begeleiden van 475 medewerkers naar ander werk.