Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Op deze pagina vindt u de algemene doelstellingen van het Europees Sociaal Fonds 2007 – 2013, waaruit in Nederland verschillende subsidies en projecten zijn voortgekomen. 

Deze subsidies zijn beschikbaar voor gemeenten en andere overheden, werkgevers, O&O fondsen en scholen.