Regelgeving, formats en downloads

Regelgeving

Voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven geldt wet- en regelgeving. Op deze website is een vertaling van deze regels gemaakt. Bij onduidelijkheid over de uitleg van de teksten op deze website is de wet- en regelgeving altijd leidend.
De belangrijkste regels voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven vindt u in de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Relevante documenten

Naast de regelgeving zijn er andere documenten die u nodig heeft bij de subsidie:

Formats

Voor veel stappen in het subsidieproces zijn formats gemaakt. Als het document beschikbaar is, ziet u in onderstaande lijst een link. Als een document nog niet beschikbaar is, is deze wel al in de lijst opgenomen maar nog zonder link. In de loop van 2023 zullen alle onderstaande documenten beschikbaar komen.

Bedrijfsanalyse

Subsidieaanvraag

Voor het uitvoeren van een project

  • Format urenstaat MDIEU
  • Format addendum bij arbeidsovereenkomst
  • Controleprotocol accountant tussentijds verslag
  • Format tussentijdsvoortgangsverslag
  • Format financieel verslag tussentijds voortgangsverslag

Voor de eindafrekening (aanvraag tot subsidievaststelling)

  • Controleprotocol accountant einddeclaratie
  • Activiteitenverslag
  • Verantwoording kosten
  • KvK-overzicht
  • BSN-rapportage