Regelgeving, formats en downloads

Deze pagina is voor bedrijven. Bent u op zoek naar de subsidie voor sectoren? Klik hier.

Regelgeving

Voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven geldt wet- en regelgeving. Op deze website is een vertaling van deze regels gemaakt. Bij onduidelijkheid over de uitleg van de teksten op deze website is de wet- en regelgeving altijd leidend.
De belangrijkste regels voor de subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven vindt u in de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Relevante documenten

Naast de regelgeving zijn er andere documenten die u nodig heeft bij de subsidie:

Formats

Voor veel stappen in het subsidieproces zijn formats gemaakt. Als het document beschikbaar is, ziet u in onderstaande lijst een link. Als een document nog niet beschikbaar is, is deze wel al in de lijst opgenomen maar nog zonder link. In de loop van 2024 zullen alle onderstaande documenten beschikbaar komen.

Bedrijfsanalyse

Subsidieaanvraag

Documenten voor het uitvoeren van een project

Documenten voor de eindafrekening (aanvraag tot subsidievaststelling)

Overig