Subsidie aanvragen in 2024? Gebruik de nieuwe formats voor bedrijven

Een subsidieaanvraag bestaat uit meerdere documenten. Voor het activiteitenplan en de begroting zijn formats gemaakt. Deze formats zijn veranderd. U vindt de nieuwe versies hier.

Let op: de formats voor het activiteitenplan en de begroting uit 2023 kunt u niet meer gebruiken. Gebruik voor een subsidieaanvraag in 2024 alleen de nieuwe formats. 

Wat is er veranderd?

De vragen over de afspraken rondom eerder stoppen met werken (RVU) verduidelijkt. In de vragen over duurzame inzetbaarheid is niets veranderd.