Bedrijfsanalyse

Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij doorwerken tot aan hun pensioen. De subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven helpt daarbij. Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? Dan is de eerste stap het maken van een bedrijfsanalyse.

Deze pagina is voor bedrijven. Bent u op zoek naar de subsidie voor sectoren? Klik hier.

Wat is een bedrijfsanalyse?

  • Een bedrijfsanalyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het eerder stoppen met werken;
  • Ook geeft een bedrijfsanalyse antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om in deze problematiek verandering aan te brengen;
  • De bedrijfsanalyse kijkt niet alleen naar de werknemers, maar ook naar de andere werkenden in de organisatie, zoals zzp’ers en uitzendkrachten;
  • Aan de hand van een bedrijfsanalyse kunt u aan de slag gaan met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de mensen die werken in uw organisatie. Daarvoor kunt u in april en september 2024 subsidie aanvragen;
  • De eisen voor de bedrijfsanalyse zijn te vinden in het format bedrijfsanalyse

Zelf uitvoeren of uitbesteden

De bedrijfsanalyse is de basis voor een activiteitenplan. Het is daarom een verplichte bijlage bij een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. U kunt de analyse zelf opstellen, of hiervoor gebruikmaken van externe expertise. 

Vergoeding voor bedrijfsanalyse 

Als u besluit om ook een activiteitenplan op te stellen en daarvoor subsidie aan te vragen, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse. Deze wordt achteraf toegekend als ook subsidie wordt verleend voor het activiteitenplan. Het is een vast bedrag, dus het is niet nodig om aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse werkelijk heeft gekost. 

Betrek werknemersvertegenwoordiging

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Dan is het belangrijk om uw werknemers in dit proces mee te nemen. Hoe gaat het met hen, hoe ervaren zij hun werkzaamheden en waar lopen zij tegenaan als het gaat om onderwerpen die impact hebben op hun inzetbaarheid? Daarom is het verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te betrekken bij de uitvoering van de bedrijfsanalyse. Dit kunnen vakbonden zijn, de OR of bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging. Het zal per bedrijf verschillen hoe de werknemers betrokken kunnen worden. Uit de bedrijfsanalyse moet blijken hoe de betrokkenheid is georganiseerd en hoe de inbreng van de werknemersvertegenwoordiging in de analyse is meegenomen.