Voorlichtingsbijeenkomst AMIF tijdvak 2019

Op donderdag 17 januari 2019 vond de voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële subsidieaanvragers van Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020 plaats bij Uitvoering Van Beleid.

De goed bezochte bijeenkomst ging over het nieuwe aanvraagtijdvak van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). Frans Vergossen, afdelingshoofd Uitvoering en tevens plaatsvervangend directeur Uitvoering Van Beleid, opende de bijeenkomst, waarna aan de hand van een presentatie informatie werd gegeven over de achtergrond van de regeling en de criteria waaraan een project gericht op asiel en opvang (actie A), integratie (actie B) of terugkeer (actie C) moet voldoen. Tot slot is de zaal meegenomen in de aanvraagprocedure en werd er afgesloten met een aantal handige tips en tricks.

Ter illustratie van AMIF-projecten in praktijk zijn twee begunstigden uitgenodigd om een korte presentatie te geven over de projecten die zij momenteel uitvoeren. Ingrid van den Elsen, senior projectontwikkelaar bij VluchtelingenWerk Nederland, gaf een presentatie over het asiel- en opvangproject ‘Eigen-Wijs’. Yvonne Bussche, projectleider bij Solid Road, gaf een inkijkje in het terugkeerproject ‘The Green Way’. De betrokkenheid vanuit de zaal was groot. Er werd aandachtig geluisterd en er zijn diverse vragen gesteld.

De succesvolle bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij de genodigden volop gebruik maakten van de mogelijkheid om te netwerken en verdere vragen te stellen aan de consultants van UVB.

Alle vragen die plenair zijn gesteld zijn verwerkt en zijn samen met de presentatie op de pagina Voorlichtingsbijeenkomst 17 januari 2019  geplaatst.

Op de pagina Aanvragen van AMIF zijn de voorbeeld aanvraagformulieren van tijdvak 2015 vinden. De aanvraagformulieren van tijdvak 2019 komen grotendeels overeen met deze aanvraagformulieren.

Daarnaast staan op de pagina Uitvoeren en verantwoorden van AMIF de sjablonen van enkele verplicht gestelde bijlagen.