Uitvoeren en verantwoorden

AMIF subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten en formats die van pas kunnen komen bij uw aanvraag, bij het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie. Voorbeelddocumenten worden binnenkort beschikbaar gesteld.

            ZIP | 1,4 Mb

Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)