Uitvoeren en verantwoorden

AMIF subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten en formats die van pas kunnen komen bij uw aanvraag, bij het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie. Voorbeelddocumenten worden binnenkort beschikbaar gesteld.

Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)