Gewijzigde Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 gepubliceerd

Per 2 november 2018 is de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 voor AMIF en ISF wederom gewijzigd. Het betreft onder andere de opening van een nieuw aanvraagtijdvak voor AMIF van 1 februari 2019, 09.00 uur, tot en met 28 februari 2019, 17.00 uur.

De andere wijzigingen hebben betrekking op:

  • De subsidieplafonds voor Actie A - Asiel, Actie B – Integratie en Actie C – Terugkeer.
  • De projectduur voor Actie A - Asiel, Actie B – Integratie en Actie C – Terugkeer.
  • De maximale omvang van de subsidiabele kosten voor een project ingediend onder Actie B – Integratie.
  • De subsidiabele activiteiten voor een project ingediend onder Actie C – Terugkeer.
  • De rangschikking voor AMIF projecten.
  • Een doorvoering van een organisatiewijziging bij de nationale politie.

Op de pagina ‘Regelgeving’ van de thema’s AMIF, ISF en SA vindt u de gewijzigde subsidieregeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 1 november 2018.