Herziene versie Handleiding Projectadministratie ESF 2014-2020 beschikbaar

De Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2014 – 2020 (HPA) is aangepast om aan te sluiten bij de (gewijzigde) Subsidieregeling ESF 2014-2020. Daarnaast gaan de belangrijkste toevoegingen over de regeling SITS en de caseloadverantwoording.

Bekijk de herziene Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2014 – 2020 (HPA).

De HPA bevat concrete handreikingen om u te helpen om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de administratieve voorschriften uit de subsidieregeling. Zo vindt u hierin onder meer duidelijke formats, voorbeelden over de wijze waarop u uw kosten kunt verantwoorden en opsommingen van bewijsmiddelen om de kosten aan te tonen.

Afwijken van de HPA

Voor deze handleiding geldt het motto ‘comply or explain’. Hiermee wordt bedoeld dat, wanneer u bij het voeren van uw projectadministratie de aanwijzingen in deze handleiding opvolgt (‘comply’), uw projectadministratie in opzet aan de verplichtingen uit de subsidieregeling voldoet. Hiervan afwijken is evenwel mogelijk. De HPA voorziet immers in voorschriften/oplossingen voor de meest voorkomende situaties, maar is niet limitatief van aard. Wel dient u eventuele afwijkingen/alternatieven af te stemmen met het Agentschap SZW, zodat u aannemelijk kunt maken (‘explain’) dat uw systematiek ook in opzet aan de verplichtingen uit de subsidieregeling voldoet. Op die manier beperkt u het risico dat achteraf wordt geconcludeerd dat uw projectadministratie niet aan de eisen voldoet en kosten worden afgekeurd.

De herziene HPA ESF 2014-2020 vervangt de HPA ESF 2014-2020 van 31 juli 2014.