Over Actieve inclusie (ESF 2014-2020)

Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen, vreemdelingen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Goede beheersing van de Nederlands taal is een belangrijke factor voor het vinden van werk. Daarom valt het wegwerken van taalachterstand ook onder deze subsidie.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

  • De subsidie Actieve Inclusie kan voor de regioaanvraag leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs worden aangevraagd in de periode van 15 mei 2017 vanaf 9:00 tot en met 15 september 2017 om 17:00 uur.
  • De regioaanvraag gemeenten is inmiddels gesloten.

Een subsidieaanvraag dient te voldoen aan een aantal criteria.  Deze criteria vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. De subsidie bedraagt maximaal € 166.000.000,-. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
 

Evaluatie

Het huidige ESF-programma loopt van 2014 tot en met 2020. In totaal is voor Nederland 507 miljoen euro beschikbaar voor de projecten. In de ESF monitor 2014-2020 worden alle deelnemers in deze programmaperiode door de tijd heen gevolgd, om te zien wat hun arbeidsmarktpositie is, zowel aan het einde van hun traject tot twaalf maanden erna is.