Ontwikkeling kinderen volgen met Milestones

Binnen het interactieve beeldscherm TOVERscherm geeft de speciale Milestones-module inzicht in de milestones of ontwikkelingsstappen van kinderen.

Details

Projectnaam: 'TOVERscherm - Milestones'
Projectaanvrager: BuurtLAB
Looptijd project: 1 januari 2010 - 31 maart 2011
Subsidiebedrag: € 112.478,-
Project maakt onderdeel uit van: 2009KO40003

Doel van het project

Het TOVERscherm is een interactief beeldscherm in een kindercentrum, waar ouders en verzorgers informatie kunnen vinden over het kindercentrum en informatie op individueel niveau kunnen raadplegen. Binnen het TOVERscherm geeft de speciale Milestones-module inzicht in de 'milestones' of ontwikkelingsstappen van kinderen.
Milestones zijn stappen die alle kinderen maken tijdens het groter worden en die duidelijk waarneembaar zijn. Met de milestones-module kunnen ontwikkelingsstappen gekoppeld worden aan individuele kinderen. Op deze wijze worden van ieder kind de ontwikkelingen inzichtelijk op cognitief, sociaal-emotioneel, taal en motorisch gebied.
Zowel pedagogisch medewerkers als ouders kunnen bereikte milestones van een individueel kind registreren. Zo krijg je gezamenlijk inzicht in het ontwikkelproces van de kinderen. Dat kan weer helpen bij bijvoorbeeld het bepalen welk soort speelgoed en boeken geschikt is voor de kinderen. Milestones kan ook behulpzaam zijn bij het signaleren van ontwikkelingsproblemen.
Er zijn ruim 125 milestones beschikbaar en bij iedere milestone is een korte uitleg beschikbaar, geschreven door ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Het is mogelijk om over bepaalde periode een overzicht te maken. Zo ontstaat een mooi beeld over wat kinderen al bereikt hebben.

Resultaat van het project

Pedagogisch medewerkers en ouders kijken samen naar de ontwikkelingen van kinderen door middel van de Milestones.
Ouders zijn meer en beter op de hoogte over wat er gebeurt op het kindercentrum en hebben meer stof om over te praten met pedagogisch medewerkers. Het TOVERscherm verhoogt de ouderbetrokkenheid langs de digitale weg.