Kinderopvang en peuterspeelzaal samen sterk

Stichting PePijN voert in samenwerking met Skippy kinderopvang een pilot uit waarbij kinderen vanaf 2,5 jaar kinderopvang en peuterspeelzaal combineren.

Details

Projectnaam: 'Kinderopvang en peuterspeelzaal samen sterk'
Projectaanvrager: Stichting PePijN in samenwerking met Skippy kinderopvang
Looptijd project: 1 augustus 2010 - 1 januari 2012
Subsidiebedrag: € 112.478,-
Project maakt onderdeel uit van: 2009KO40111

Doel van het project

Tijdens de pilot wordt onderzocht of deze combinatie voor het kind meerwaarde heeft wanneer het gaat om ontwikkelingsstimulering en de voorbereiding op de basisschool. Ook wordt onderzocht of deze combinatie aansluit bij de wens van de ouders met betrekking tot de ontwikkelingsstimulering en de voorbereiding op de basisschool van hun kind. Verder wordt onderzocht welke knelpunten door kinderen, ouders, medewerkers en organisaties worden ervaren en welke oplossingen hiervoor zijn gevonden.

Resultaten van het project

De uitkomsten van deze pilot en het onderzoek bieden een basis om integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen verder te ontwikkelen.