Online informatiebijeenkomst ESF+ Sociale innovatie Gendergelijkheid

Maandag 25 maart van 10.00 uur tot 11.30 uur organiseert het ministerie van SZW een online informatiebijeenkomst over de subsidieregeling Sociale innovatie Gendergelijkheid, onderdeel van het programma ESF+ (2021-2027).

Een meer genderevenwichtige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen van verschillende genders toegang hebben tot evenveel mogelijkheden, middelen en diensten, zodat iedereen dezelfde kansen heeft op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat organisaties beter presteren met een meer divers personeelsbestand.

Europese subsidieregeling ESF+
De subsidieregeling is 28 februari gepubliceerd. Het totale beschikbare subsidiebedrag is ruim € 5,5 miljoen. Subsidieaanvragers kunnen in de periode van 6 mei tot en met 7 juni 2024 een subsidieaanvraag indienen voor een project gericht op sociale innovatie ten behoeve van het bevorderen van gendergelijkheid binnen arbeidsorganisaties. Men kan subsidie krijgen voor ideeën voor de aanpak van gendergelijkheid; het evalueren en eventueel toetsen van een innovatieve aanpak van gendergelijkheid; het delen van kennis en ervaringen over de resultaten; of het implementeren en uitbreiden van een bewezen effectieve aanpak op het gebied van gendergelijkheid.
De aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband dient te bestaan uit ten minste een maatschappelijke instelling en/of kennisorganisatie en daarnaast een arbeidsorganisatie. Het subsidiebedrag wordt toegekend aan een organisatie die het beste projectvoorstel indient tijdens de looptijd van het aanvraagtijdvak. Er zal een kwalitatieve beoordeling plaatsvinden van de projectvoorstellen.

Aanmelden
Meld u zich hier aan voor deze online informatiebijeenkomst waarin onder meer de subsidievoorwaarden worden uitgelegd. Aanmelden kan tot 22 maart a.s.

Meer informatie over de subsidieregeling leest u hier.