Vanaf 6 mei ESF+ subsidie beschikbaar voor gendergelijkheid

In dit nieuwe hoofdstuk van de ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld gericht op sociale innovatie ten behoeve van het bevorderen van gendergelijkheid binnen arbeidsorganisaties.

Aanvragers
De aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband dient te bestaan uit ten minste een maatschappelijke instelling en/of kennisorganisatie en daarnaast een arbeidsorganisatie.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

  • het ontwikkelen van ideeën voor de aanpak van gendergelijkheid;
  • het evalueren en eventueel toetsen van een innovatieve aanpak van gendergelijkheid;
  • het delen van kennis en ervaringen over de resultaten;
  • het implementeren en uitbreiden van een bewezen effectieve aanpak op het gebied van gendergelijkheid.

Tenderprocedure
Het subsidiebedrag zal via een tenderprocedure worden toegekend aan de aanvragers die het beste projectvoorstel indienen tijdens de looptijd van het aanvraagtijdvak. Er zal een kwalitatieve beoordeling plaatsvinden van de projectvoorstellen.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie
Subsidieaanvragen voor projecten kunnen worden ingediend in de periode van 6 mei 2024, 9:00 uur tot en met 7 juni 2024, 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor dit tijdvak bedraagt € 5,5 miljoen.

Volg de link naar de Overheid.nl om meer over deze subsidieregeling te lezen.

Volg de link naar het nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.