Wijzigingsregeling ESF+ Sectoren en Sociale innovatie gepubliceerd

De ESF+ regeling is voor de hoofdstukken Sectoren en Sociale innovatie per 3 juni 2024 op een paar punten gewijzigd.

De wijzigingen hebben betrekking op de onjuiste bewoording van de subsidiabele kosten in het hoofdstuk Sectoren, de selectiecriteria in het hoofdstuk Sociale innovatie en enkele technische wijzigingen in diverse hoofdstukken.

Volg de link naar Overheid.nl voor meer informatie over de wijzigingen in deze subsidieregeling.