Nieuwe versie HPA en controleprotocollen MDIEU beschikbaar

De Handleiding Projectadministratie (HPA) die hoort bij de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is herzien. Ook zijn de controleprotocollen voor het tussentijds voortgangsverslag en de einddeclaratie aangepast.

Handleiding Projectadministratie

In mei 2023 zijn de regels in de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden op een aantal punten veranderd. In de vernieuwde versie van de HPA zijn deze wijzigingen doorgevoerd. Deze HPA vervangt de versie van 7 december 2022 en is bruikbaar voor projecten uit alle tijdvakken. Naast tekstuele verbeteringen en verplaatsing van tekstblokken zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Naast sectoren kunnen ook arbeidsorganisaties zoals bedrijven subsidie aanvragen vanaf 1 september 2023. De HPA geldt voor beide groepen aanvragers en is dus in lijn hiermee aangepast.
  • De subsidiedrempel is verlaagd voor nieuwe subsidieaanvragen: met ingang van 1 september 2023 moet het aan te vragen subsidiebedrag ten minste 75.000 euro bedragen. Voorheen was de subsidiedrempel 125.000 euro.
  • Hoofdstuk 5, marktconformiteit: het maximum uurtarief voor externe inhuur is verhoogd naar 135 euro per uur (exclusief btw) voor projecten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd vanaf 1 september 2023. Voor projecten waarvoor eerder subsidie is aangevraagd blijft het uurtarief van 125 euro (exclusief btw) gelden.
  • Paragraaf 4.5 Kosten van de verplichte accountantscontrole: de subsidie voor de kosten van de accountantscontrole is verhoogd voor projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vanaf 1 september 2023. De eerste 10.000 euro wordt volledig gesubsidieerd; over het meerdere wordt 50% subsidie verstrekt.

Controleprotocollen

De controleprotocollen voor de projectaccountant zijn in lijn met de regelwijziging aangepast en verduidelijkt:

  • De verhoging van het uurtarief van externe adviseurs van € 125 p/u naar € 135 p/u voor projecten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd vanaf 1 september 2023  (stap 5)
  • Het RVU-bedrag voor 2023 zonder pseudo-eindheffing bedraagt € 2.037 (stap 7)
  • Uitbreiding van de kring van kostendragers met bedrijven en instellingen buiten de samenwerkingsovereenkomst (stap 8)
  • Subsidiabiliteit van RVU na afloop van de projectperiode (stap 10)

De nieuwe versies van de HPA en de accountsprotocollen vindt u op de webpagina van Uitvoering van Beleid SZW, regeling MDIEU, onder Bijlagen en downloads.