Aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Vraag subsidie aan voor een sectoranalyse

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij doorwerken tot aan hun pensioen. De MDIEU-regeling helpt daarbij.

Van 3 april 2023 tot en met 28 april 2023 17.00 uur kunnen sectoren weer subsidie aanvragen voor een sectoranalyse. Een mooie kans om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.

Wilt u een impuls geven aan duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? Dan is de eerste stap het opstellen van een sectoranalyse. Daarin brengt u knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart. De tweede stap is het maken van een activiteitenplan met activiteiten die aansluiten bij de knelpunten uit de sectoranalyse.

Sectoren kunnen in de periode van 3 april tot en met 28 april 17:00 uur een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse of een update hiervan. Op de website van Uitvoering Van Beleid vindt u meer informatie over de aanvraag en toekenning van subsidie.

U kunt als sector aan de slag met een bedrag van 20.000 euro. Daarmee kunt u bijvoorbeeld een externe onderzoeker inschakelen, maar u kunt de analyse ook zelf uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk een update te maken van een eerder gesubsidieerde analyse. Hiervoor is 10.000 euro beschikbaar. Het gaat om vaste bedragen; er wordt dus geen eigen bijdrage gevraagd. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt 2 miljoen euro.

Aanvraagtijdvak activiteitenplan: nu ook toegankelijker voor kleinere sectoren

Na de sectoranalyse kun je aan de slag met een activiteitenplan. Dat is een projectplan met activiteiten die aansluiten op de knelpunten uit de sectoranalyse. Ook hiervoor kunt u subsidie aanvragen. Dit kan van september tot en met november 2023. Voor deze subsidie is een eigen bijdrage vereist van minimaal 50% van de kosten.

Let op: het drempelbedrag wordt verlaagd van 125.000 naar minimaal 75.000 euro subsidie. Zo krijgen ook kleinere sectoren en branches de kans om met subsidie te investeren in duurzame inzetbaarheid. Op de website Uitvoering Van Beleid vindt u meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een activiteitenplan.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid. Abonneren kan door een e-mail te sturen naar: beleidsteammdieu@minszw.nl.