Nieuwe versie HPA MDIEU beschikbaar

Een nieuwe versie van de Handleiding Projectadministratie (HPA) die hoort bij de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden is beschikbaar,

De nieuwe versie vervangt de versie van 1 juli 2022. Naast tekstuele verbeteringen en correcties zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Paragraaf 2.4 Publiciteit 

Subsidieontvangers zijn verplicht op publicaties te vermelden dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarvoor subsidie heeft gegeven. Om te verduidelijken wat hiermee in de praktijk wordt bedoeld, is toegevoegd dat in ieder geval op de eindproducten, zoals een rapport, brochure of tool moet staan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de activiteit mede mogelijk heeft gemaakt. Het kan ook op tussenproducten, zoals posters, uitnodigingen, presentaties worden opgenomen, maar dat hoeft niet.

  • Paragraaf 4.2 Externe kosten bij DI-activiteiten 

In de tekst is de wijziging van de MDIEU-subsidieregeling van 1 september 2022 verwerkt. Aan de activiteit monitoring en evaluatie is toegevoegd dat het om inhoudelijke monitoring en evaluatie moet gaan.

  • Paragraaf 4.3 Directe loonkosten bij DI-activiteiten 

Aan de alinea die gaat over het gebruik van een addendum om interne loonkosten te verantwoorden is toegevoegd dat een addendum ook altijd achteraf nog een keer moet worden ondertekend door de werknemer en de leidinggevende.

  • Paragraaf 4.8 Niet subsidiabele kosten 

Aan de tekst zijn verschillende voorbeelden toegevoegd van kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen.

  • Hoofdstuk 5 Marktconformiteit

Om het verplichte karakter van de beschreven regels te benadrukken, is de tekst opnieuw geformuleerd.

Op de webpagina van Uitvoering van Beleid SZW, regeling MDIEU vindt u de laatste versie van de HPA onder Uitvoeren en Verantwoorden.