Mensenwerk nieuwsbrief ESF+ (2021-2027) gepubliceerd

Dinsdag 22 november verscheen het eerste officiële nummer van 2022 van Mensenwerk. De nieuwe versie van de nieuwsbrief gewijd aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). 

In Mensenwerk vindt u nieuws en artikelen over projecten medegefinancierd door de Europese Unie.  In dit nummer onder meer een interview met Pieter Melis en Veena  Balgobind van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ESF+. Ook worden twee inspirerende projecten belicht en blikken we terug op het thema Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (ESF 2014-2020). In de nieuwe programmaperiode zal GKND ook een rol van betekenis spelen. 

Meer informatie