Opening nieuw aanvraagtijdvak MDIEU activiteitenplannen

Vanaf maandag 9 januari 2023, 09.00 uur kunnen weer subsidieaanvragen voor sectorale activiteitenplannen worden ingediend. Het aanvraagtijdvak staat open tot en met 31 maart 2023, 17.00 uur.

Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).

Subsidieplafond derde aanvraagtijdvak

De minister van SZW stelt een budget beschikbaar per aanvraagtijdvak. Het subsidieplafond voor dit derde aanvraagtijdvak bedraagt € 250.000.000.

Formats voor de aanvraag van activiteitenplannen

Om een subsidie te kunnen aanvragen, moeten formats worden ingevuld. Deze formats zijn vanaf 1 november 2022 beschikbaar op de website van Uitvoering Van Beleid. U kunt de formats vinden door de link te volgen.

Geen overlap in projectperiodes

Het is niet toegestaan gelijktijdig twee of meer activiteitenplannen uit te voeren met behulp van MDIEU-subsidie. Dit betekent dat u alleen subsidie voor een activiteitenplan kunt aanvragen in het derde aanvraagtijdvak, als u ervoor zorgt dat een eventueel eerder gestart MDIEU-project is afgerond op het moment dat uw nieuwe project start.

Formats activiteitenplannen MDIEU voor aanvraagtijdvak 2023

Bij een MDIEU subsidieaanvraag moet een aantal bijlagen worden geüpload. Deze bijlagen zijn geactualiseerd en verbeterd op basis van de ervaringen uit eerdere aanvraagtijdvakken. U vindt de bijlagen op de pagina Bijlagen en downloads.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 1 november 2022