Menukaart MDIEU-regeling vernieuwd

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) subsidieert projecten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door sectorale samenwerkingsverbanden. Om de samenwerkingsverbanden te helpen concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, is de menukaart ontwikkeld. Deze menukaart is nu vernieuwd.

Wat is de menukaart?

De menukaart van de MDIEU geeft praktische voorbeelden van activiteiten waarmee de duurzame inzetbaarheid van werkenden kan worden verbeterd. De voorbeelden laten zien hoe in verschillende sectoren wordt gezorgd dat werkenden gezond, veilig, vitaal en met plezier tot aan hun pensioen kunnen blijven werken. Voor de activiteiten die in de menukaart staan, kan MDIEU subsidie worden aangevraagd.

Wat is er veranderd?

De menukaart is onderverdeeld in vier thema’s. Bij ieder thema zijn nieuwe praktijkvoorbeelden opgenomen. Met waar mogelijk links naar websites waarop meer informatie te vinden is.
De nieuwe voorbeelden komen vooral van sectoren die inmiddels met MDIEU-subsidie aan de slag zijn gegaan.

Meer weten?

Volg de link voor informatie over de vernieuwde menukaart 
Als u meer wilt weten over de MDIEU-regeling volg dan ondertstaande link (Zie ook) naar de webpagina's over deze regerling.