NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk: Einddeclaratieformulier beschikbaar

Vanaf 1 september 2022 is het mogelijk om voor de regeling NL leert door met inzet van Sectoraal Maatwerk (NLLD-SMR) een verzoek tot subsidievaststelling (einddeclaratie) in te dienen.

De hierbij behorende bijlagen Evaluatieverslag NLLD-SMR en Specificatie activiteiten-uitvoerders NLLD-SMR vindt u onder de rubriek Uitvoeren en verantwoorden.

Het verzoek tot vaststelling kunt u indienen tot drie maanden na afronding van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.
Daarnaast benaderen Uitvoering Van Beleid en het onderzoeksbureau SEO u binnenkort voor een (effect)evaluatie van deze regeling.