Regeling MDIEU: Aanvraagtijdvak subsidie sectoranalyse oktober 2022

In oktober 2022 wordt een aanvraagtijdvak opengesteld voor subsidie voor een sectoranalyse en voor een update van een bestaande sectoranalyse van de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Voor de subsidieaanvragen worden zoals gebruikelijk (niet verplichte) formats beschikbaar gesteld. Deze zijn te vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Sectoranalyse

Sectorale samenwerkingsverbanden, die nog niet eerder subsidie voor een sectoranalyse hebben ontvangen, kunnen van 3 oktober 9.00 uur tot en met 31 oktober 2022 17.00 uur een subsidieaanvraag indienen voor een sectoranalyse. De subsidie is een vast bedrag van € 20.000.

Update van sectoranalyse

Het is ook mogelijk om van 3 oktober 9.00 uur tot en met 31 oktober 2022 17.00 uur een subsidieaanvraag in te dienen voor een update van een sectoranalyse. Wanneer een samenwerkingsverband in een eerder aanvraagtijdvak subsidie heeft ontvangen om een sectoranalyse te maken, kan die sector de bestaande sectoranalyse van een update voorzien. Hiervoor is een subsidie van een vast bedrag van € 10.000 beschikbaar.

De mogelijkheid voor een update van een sectoranalyse wordt aangeboden, omdat sinds het opstellen van de bestaande sectoranalyse nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zoals de effecten van COVID-19 en arbeidsmarktkrapte. Zulke veranderende omstandigheden kunnen leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de sector, waardoor een update van een sectoranalyse wenselijk is.

De update bestaat uit een vernieuwde versie van de sectoranalyse, voorzien van twee extra hoofdstukken. In het eerste extra hoofdstuk dient te worden uitgelegd op welke manier de update is uitgevoerd en welke bronnen hierbij zijn geraadpleegd. In het tweede extra hoofdstuk dienen de verschillen tussen de geüpdatete sectoranalyse en de bestaande sectoranalyse te worden onderbouwd.

Meer informatie over deze regelwijzing vindt u door het volgen van deze link.