Opening nieuw aanvraagtijdvak sectoranalyse MDIEU oktober 2022

In oktober 2022 wordt een nieuw aanvraagtijdvak voor sectoranalyses opengesteld. Een sector of branche kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden in aanmerking komen voor een vaste subsidie van €20.000. 

Subsidie update sectoranalyse

Nieuw is dat er ook subsidie beschikbaar komt voor een update van een bestaande sectoranalyse. Samenwerkingsverbanden die al eerder gebruik hebben gemaakt van MDIEU-subsidie voor een sectoranalyse komen in aanmerking voor een vaste subsidie van zo’n €5000 à €10.000 om hun sectoranalyse voorzien van een update wanneer zij dit nodig achten.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse en een update van bestaande informatie is vanaf 1 september 2022 te vinden op de website van Uitvoering Van Beleid.

Opening nieuw aanvraagtijdvak activiteitenplannen: eerste kwartaal 2023

In de periode van januari tot en met maart 2023 wordt een nieuw aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opengesteld. Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).

Meer informatie over deze subsidie is vanaf 1 december 2022 te vinden op de website van Uitvoering Van Beleid.

Meer weten?

Volg de link naar de contactpagina: Contact | Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)