Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoering Van Beleid
Postbus 93249
2509 AE Den Haag

Telefoon: 070-315 2355

E-mail:  postbus.MDI-EU@minszw.nl