Herinnering: opening tweede aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU

Subsidieaanvragen voor activiteitenplannen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU).  kunnen worden ingediend tussen maandag 10 januari vanaf 9:00 uur en donderdag 31 maart 2022 tot 17:00 uur.

Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).

Voor verdere details verwijzen wij u naar het nieuwsbericht van 2 november 2021 op deze site.