Opening tweede aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU

Subsidieaanvragen voor activiteitenplannen kunnen worden ingediend tussen maandag 10 januari vanaf 9:00 uur en donderdag 31 maart 2022 tot 17:00 uur.

Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).

Subsidieplafond tweede aanvraagtijdvak

De minister van SZW stelt een budget beschikbaar voor subsidieaanvragen die in het tweede aanvraagtijdvak worden ingediend. Dit budget zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Formats voor de aanvraag van activiteitenplannen

Om een subsidie te kunnen aanvragen, moeten formats worden ingevuld. Deze formats zijn vanaf 1 december 2021 beschikbaar op de website van Uitvoering Van Beleid.

Geen overlap in projectperiodes

Het is niet toegestaan gelijktijdig twee of meer activiteitenplannen uit te voeren met behulp van MDIEU-subsidie. Dit betekent dat u alleen subsidie voor een activiteitenplan kunt aanvragen in het tweede aanvraagtijdvak als u ervoor zorgt dat een eventueel project uit het eerste aanvraagtijdvak (juni-juli 2021) is afgerond op het moment dat uw tweede project start.