Aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

Vanaf 15 maart 2021 om 09:00 uur kunnen samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers in sectoren een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (NLLD-SMR).

Zij kunnen subsidie aanvragen voor het kosteloos aanbieden van ontwikkeladviezen, begeleiding naar werk, scholing en EVC-procedures aan deelnemers die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, achttien jaar of ouder zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

De hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband vraagt subsidie aan. Dat kunnen zijn: een brancheorganisatie, een O&O-fonds of een werknemers- of werkgeversvereniging. Samen met een of meerdere andere betrokken partijen vormen zij het samenwerkingsverband. De aanvraag kan worden ingediend in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Het aanvraagtijdvak sluit op 26 april om 17.00 uur. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Een overzicht van de aanvraagcriteria kunt u vinden door de link te volgen. Voor de precieze vereisten dient u de subsidieregeling te raadplegen.