Veranderopgave inburgering: aanvraagtijdvak gewijzigd en aanvraagformulieren beschikbaar

De indientermijn van het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche is gewijzigd van 22 april t/m 31 mei voor 17:00 naar 23 april vanaf 9.00 uur t/m 31 mei voor 17:00 uur. Deze wijziging geldt voor het aanvragen van cofinanciering voor een evaluatieonderzoek van een lopend initiatief en voor de pilotthema's Brede intake/PIP, vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten en duale trajecten (tevens duale trajecten voor kwetsbare groepen). De aanvraagformulieren zijn eveneens online beschikbaar.

Let op!
Als u een aanvraag wilt doen voor evaluatieonderzoek van een lopend initiatief is de datum van opening van het tijdvak van belang. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst ('wie het eerst komt, wie het eerst maalt'). Aanvragen die binnenkomen vanaf 23 april 9.00 uur worden in behandeling genomen. De aanvragen die vóór 23 april 9:00 binnen komen worden niet in behandeling genomen.

Aanvraagformulieren vanaf 17 april 2019 beschikbaar
U kunt uw aanvragen voor pilots binnen de eerst tranche en/of evaluatieonderzoek van een lopend initiatief alleen via de vastgestelde aanvraagformulieren indienen. De formulieren vindt u hier:

  • Aanvraagformulieren pilots:
  • Aanvraagformulier cofinanciering evaluatie lopend initiatief


Vragen over deze e-mail of andere vragen kunt u stellen via de e-mail: Postbus-pilots-VOI@minszw.nl of telefonisch: 070-3152366.